Direktionens möte 23 oktober

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning

a. Den ekonomiska utvecklingen

Anmärkning: Information
Föredragande: AFM och APP

b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

c. Diskussion Handling på bordet

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-10-18