Direktionens möte 25 januari

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Uppdatering av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Anmärkning: Beslut 
Föredragande: Henrik Gardholm

4. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2018
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2018
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport, tertial 3 2018
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Thomas Edlund
 • Compliancerapport 2018
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Internrevisionens årsrapport 2018
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-01-24