Direktionens möte 25 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Möteskalendern 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5. Rapporter

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU24 om Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018

Anmärkning: Information
Föredragande: Åsa Olli Segendorf

Finansutskottets betänkande 2018/19: FiU44 om Statens roll på betalningsmarknaden

Anmärkning: Information
Föredragande: Eric Frieberg

Information från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Pernilla Meyersson

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-06-24