Direktionens möte 28 augusti

Ärende

1. Sammanträdet öppnas 

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Investeringsärende, kylanläggning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ulrika Pilestål

4. Remissyttrande Ett säkert statligt id-kort med e-legitimation

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

5. Konsultation om standard för betalningar

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin W Johansson

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jonas Niemeyer
 • Information från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

8. Information om ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-09-11