Direktionens möte 6 februari

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018 och intern styrning och kontroll 2018

Anmärkning: Bordläggning 
Föredragande: Sofia Kåhre/Henrik Gardholm/Anders From

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning 
Föredragande: Sofia Kåhre

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning  
Föredragande: Jesper Hansson

6. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-01-31