Direktionens möte 6 februari

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018 och intern styrning och kontroll 2018

Anmärkning: Bordläggning 
Föredragande: Sofia Kåhre/Henrik Gardholm/Anders From

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning 
Föredragande: Sofia Kåhre

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning  
Föredragande: Jesper Hansson

6. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-01-31