Direktionens möte 6 november

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Investeringsärende RIX-projekt

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mats Wallinder

4. Rapport om betalningar

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Carl-Andreas Claussen/Hanna Armelius

5. Finansiell stabilitet 2019:2

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

6. Rapporter

 • FiU:s betänkande 2019/20:FiU8 och riksdagsskrivelse 2019/20:17 om Statistik över hushållens tillgångar och skulder
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jyry Hokkanen
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-11-05