Direktionens möte 8 maj

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksbankens policy för internrevision 

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

4. Finansiell stabilitetsrapport, FSR 2019:1

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

5. Rapporter

 • Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU23 om Riksbankens förvaltning 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Jönsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-17