Direktionens möte 9 april (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

§1. Remissvar angående Finansinspektionens krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

Förelåg förslag till remissvar till Finansinspektionen enligt rubricering ovan, protokollsbilaga A.

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Per Jansson

Cecilia Skingsley

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-11