Direktionens möte 10 november 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning och coronautvecklingen

Föredragande: Joel Birging, Pierre Liljefeldt

4. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Kangas

5. Internationellt avtalsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: David Farelius, Joanna Gerwin

6. IT-system för Riksbankens datainsamling

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen

7. Finansiell stabilitet 2020:2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

8. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-09