Direktionens möte 13 februari

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2019 samt revisionsbevis

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sofia Kåhre/Charlotte Ehrengren

4. Rapporter

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

Anmärkning: Information
Föredragande: Susanne Johansson Wintzell

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-21