Direktionens möte 15 april

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Martin Flodén

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Martin Flodén

3. Remissvar om En ny riksbankslag, SOU 2019:46

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pernilla Meyersson

4. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Pernilla Meyersson
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-23