Direktionens möte 18 maj

1 Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2 Godkännande av dagordningen

3 Internrevisionens rapport för tertial 1 2020

Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn

4 Finansiell stabilitetsrapport, FSR 2020:1

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

5 Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6 Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7 Övrigt

8 Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-15