Direktionens möte 21 april

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Per Jansson

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Per Jansson

3. Remissvar om betänkandet Sverige och Bankunionen (SOU: 2019:52)

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanna Engdahl

4. Ändring i revisionsplan för 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Mattias Erlandsson

6.  Rapporter

  • Inkomna remisser
    Föredragande: Dag Edvardsson
  • Rapport från ledningsgruppen 
    Föredragande: Pernilla Meyersson
  • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas                                               

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-06-12