Direktionens möte 28 oktober 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande. Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande. Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

4. Så betalar svenskarna 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Caroline Leung

5. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mårten Gomer

6. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Thomas Lundin/Maria Johansson

7. Finansiell stabilitet 2020:2

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

8. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-10-27