Direktionens möte 31 mars

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Per Jansson

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Per Jansson

3. Redogörelse för penningpolitiken 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Olli Segendorf

4. Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

5. Rapporter

 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sofia Kåhre
 • Rapport från Ledningsgruppen (13.50-13.55, 5 min)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas 
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-03-30