Direktionens möte 4 mars

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. BIS Innovation Hub

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Dilan Ölcer

4. Rapporter

Anmärkning: Information
Föredragande: Ingrid Wallin Johansson, Susanne Johansson Wintzell

  • Marknadsdragning
  • Corona
  • Rapport från ledningsgruppen
  • Övriga rapporter

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-28