Direktionens möte 7 maj

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Finansiell stabilitetsrapport, FSR 2020:1

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

4. Rapporter

 • Riksdagsskrivelse 2019/2020:228 och FiU:s betänkande 2019/2020:FiU23 om Riksbankens förvaltning 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sofia Kåhre
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sofia Kåhre

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-06