Direktionens möte 9 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

4. Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Lina Jacobson

5. Riskrapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Annika Odelros, Per Selldén

6. ISK-rapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Lars Andersson

7. RIX som FMI

Anmärkning: Information
Föredragande: Christina Wejshammar

8. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell 
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information
 • Direktionens övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-06-08