Direktionens möte 9 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

4. Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Lina Jacobson

5. Riskrapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Annika Odelros, Per Selldén

6. ISK-rapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Lars Andersson

7. RIX som FMI

Anmärkning: Information
Föredragande: Christina Wejshammar

8. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell 
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information
 • Direktionens övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-06-08