Direktionens möte 11 februari 2021

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

3. Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020 samt revisionsbevis

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sofia Kåhre/ Charlotte Ehrengren

4. Rapporter

  • Inkomna remisser
    Föredragande: Eva Forssell
  • Rapport från ledningsgruppen
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2021-02-11