Direktionens möte 12 januari 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Lena Strömberg

4. Finansiella riskavsättningar

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Cecilia Kahn

5. Remissvar angående betänkandet 2019 års riksdagsöversyn (2020/21:URF1)

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Frida Fallan

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-11