Direktionens möte 18 november 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

4. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2021-11-16