Direktionens möte 26 april 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Penningpolitisk avstämning – handling på bordet

a. Den ekonomiska utvecklingen

Anmärkning: Information
Föredragande: AFM, AFS och APP

b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

c. Diskussion

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Uppdaterad 2021-04-21