Direktionens möte 30 juni 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordning

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning – handling på bordet

a. Den ekonomiska utvecklingen

Anmärkning: Information
Föredragande: AFM, AFS och APP

b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

c. Diskussion

Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-07-13