Direktionens möte 13 september 2022

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Revidering Revisionsplan 2022

Anmärkning:Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

4. Internrevisionens rapport för tertial 2 2022

Anmärkning: information
Föredragande: Simon Rörborn

5. Framställning till riksdagen om lån till IMF

Anmärkning:Beslut
Föredragande: Johannes Forss Sandahl

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-12