Direktionens möte 22 mars 2022

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Finansiering av vinstutdelning till staten för redovisningsåret 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: David Kjellberg

4. Redogörelse för penningpolitiken, RPP

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Iida Häkkinen Skans

5. Genomförande av steg 2 Reformerat styrsystem

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Denise Hansson

6. Rapporter

 • Riksrevisionens revisionsberättelse Sveriges riksbank 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sofia Kåhre
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2022-03-18