Direktionens möte 22 mars 2022

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Finansiering av vinstutdelning till staten för redovisningsåret 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: David Kjellberg

4. Redogörelse för penningpolitiken, RPP

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Iida Häkkinen Skans

5. Genomförande av steg 2 Reformerat styrsystem

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Denise Hansson

6. Rapporter

 • Riksrevisionens revisionsberättelse Sveriges riksbank 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sofia Kåhre
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-03-18