Direktionens möte 9 februari 2022

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning - handling på bordet

 • a. Den ekonomiska utvecklingen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: AFM, AFS och APP
 • b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves
 • c. Diskussion
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Uppdaterad 2022-02-22