Direktionens möte 24 januari 2023

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Erik Thedéen

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Erik Thedéen

3. Klimatrapport

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Cecilia Kahn

4. Kontinuitetsplan

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pierre Liljefeldt, Ellen Thunberg

5. Rapporter

 • Finansiell tillgångsförvaltning, årsrapport 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Linder
 • RIX-rapport, tertial 3 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Internrevisionens årsrapport 2022 och rapport för tertial 3 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • AID-rapport, tertial 3 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulrika Pilestål
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-24