Direktionens möte 20 mars 2024

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Erik Thedéen

2. Godkännande av dagordningen

Beslut: Erik Thedéen

3. Redogörelse för penningpolitiken

Beslut: Iida Häkkinen Skans

4. Penningpolitisk rapport

Bordläggning: Åsa Olli Segendorf

5. Rapporter

  • Inkomna remisser
    Information: Carolina Backert
  • Rapport från ledningsgruppen
    Information: Susanna Grufman
  • Övriga rapporter

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-18