Riksbanksfullmäktiges möte 10 februari 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 3 februari 2017

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016

Handling skickas separat
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Eric Frieberg, Anders Herjevik

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Verksamhetsuppföljning 2016
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johanna Fager Wettergren
 • Risk-, ISK- och compliancerapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg, Anja Marletta
 • Direktionens remissyttrande – Skatt på finansiell verksamhet
  Handling på bordet
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02