Riksbanksfullmäktiges möte 10 februari 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 3 februari 2017

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016

Handling skickas separat
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Eric Frieberg, Anders Herjevik

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Verksamhetsuppföljning 2016
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johanna Fager Wettergren
 • Risk-, ISK- och compliancerapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg, Anja Marletta
 • Direktionens remissyttrande – Skatt på finansiell verksamhet
  Handling på bordet
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-02