Riksbanksfullmäktiges möte 10 november 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 29 september 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
 • Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Intern styrning och kontroll tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Internrevisionsavdelningens rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Penningpolitisk rapport oktober 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlqvist
 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • IMF:s årsmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

6. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-03