Riksbanksfullmäktiges möte 10 november 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 29 september 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2
 • Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Intern styrning och kontroll tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Internrevisionsavdelningens rapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Penningpolitisk rapport oktober 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlqvist
 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • IMF:s årsmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

6. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-03