Riksbanksfullmäktiges möte 15 december 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 10 november 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapporter – Utövande av tjänst samt Styrning av informationssäkerheten

Handlingar bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

5. Fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Fullmäktiges möteskalender 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Svalfors

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Verksamhetsplan och budget 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Informationssäkerhet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Ulrika Pilestål
 • Internrevisionsavdelningens revisionsplan 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Complianceplan 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Bokföringsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • e-kronan
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Finansiell Stabilitet 2017:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-10