Riksbanksfullmäktiges möte 15 december 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 10 november 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapporter – Utövande av tjänst samt Styrning av informationssäkerheten

Handlingar bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

5. Fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Fullmäktiges möteskalender 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Svalfors

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Verksamhetsplan och budget 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Informationssäkerhet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Ulrika Pilestål
 • Internrevisionsavdelningens revisionsplan 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Complianceplan 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Bokföringsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • e-kronan
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Finansiell Stabilitet 2017:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-10