Riksbanksfullmäktiges möte 16 juni 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 5 maj 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 

 • Finansiell stabilitet 2017:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Medarbetarundersökning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Jacobsson, Maria Calderon
 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Britt-Marie Svensson
 • Upphandling sedlar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mårten Gomer
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Rapport
  Föredragande:Leif Jacobsson
 • Riksbanksstudie
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marie Hesselman
 • Direktionens remissyttranden:
  - Ett utökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
  - Ytterligare verktyg för makrotillsyn
  Handlingar bifogas
  Anmmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-03