Riksbanksfullmäktiges möte 16 juni 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 5 maj 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 

 • Finansiell stabilitet 2017:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Medarbetarundersökning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Jacobsson, Maria Calderon
 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Britt-Marie Svensson
 • Upphandling sedlar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mårten Gomer
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Rapport
  Föredragande:Leif Jacobsson
 • Riksbanksstudie
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marie Hesselman
 • Direktionens remissyttranden:
  - Ett utökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
  - Ytterligare verktyg för makrotillsyn
  Handlingar bifogas
  Anmmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-03