Riksbanksfullmäktiges möte 24 mars 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 10 februari 2017

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamöter – förnyad prövning

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Penningpolitisk rapport februari 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Redogörelse för penningpolitiken 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Apel
 • Internrevisionens årsrapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Projekt om digitalt betalningsmedel, e-kronor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Riksbanken 350 år
  Handlingar bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Riksbankens finansiella oberoende och riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-03