Riksbanksfullmäktiges möte 24 mars 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 10 februari 2017

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamöter – förnyad prövning

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Penningpolitisk rapport februari 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Redogörelse för penningpolitiken 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Apel
 • Internrevisionens årsrapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Projekt om digitalt betalningsmedel, e-kronor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Riksbanken 350 år
  Handlingar bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Riksbankens finansiella oberoende och riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-03