Riksbanksfullmäktiges möte 5 maj 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 24 mars 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapporter – Försvarslinjernas ändamålsenlighet samt Personskydd

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Malm

5. Revisionsplan 2017-18

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Malm

6. Remissyttrande – Utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Handling bifogas
Anmärkning: Information och beslut
Föredragande: Eric Frieberg, Susanne Eberstein

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Rapport
  Ingen föredragning
 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Penningpolitisk rapport april 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-03