Riksbanksfullmäktiges möte 16 februari 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 9 februari 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Canan Jeppsson

5. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

 • Verksamhetsuppföljning 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

 • Finansiell tillgångsförvaltning 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly

 • Riskrapport tertial 3 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Compliancerapport 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

 • Internrevisionens årsrapport 2017
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

 • Direktionens möteskalender 2018
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-13