Riksbanksfullmäktiges möte 16 februari 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 9 februari 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Canan Jeppsson

5. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

 • Verksamhetsuppföljning 2017
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

 • Finansiell tillgångsförvaltning 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly

 • Riskrapport tertial 3 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Compliancerapport 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

 • Internrevisionens årsrapport 2017
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

 • Direktionens möteskalender 2018
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-13