Riksbanksfullmäktiges möte 17 december 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 22 november 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Kommunikationspolicy
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver
 • Strategisk plan 2019–2022
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Verksamhetsplan och budget för 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Complianceplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Dataskyddsplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Hultgren
 • Revisionsplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Kontanthantering och inlösen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therese Gaya, Ann Fridell, Maria Hesselmar
 • e-krona
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley, Eva Julin
 • Direktionens möteskalender 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-12-17