Riksbanksfullmäktiges möte 17 december 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 22 november 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Kommunikationspolicy
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Leena Mikiver
 • Strategisk plan 2019–2022
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Verksamhetsplan och budget för 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Complianceplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Dataskyddsplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Hultgren
 • Revisionsplan 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Kontanthantering och inlösen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therese Gaya, Ann Fridell, Maria Hesselmar
 • e-krona
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley, Eva Julin
 • Direktionens möteskalender 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-12-17