Riksbanksfullmäktiges möte 18 juni 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 4 maj 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges revisionsfunktion – revisionsplan 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Malm, Hampus Pihl

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson

 • Verksamhets- och budgetuppföljning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

 • Finansiell tillgångsförvaltning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly

 • Risk- och ISK-rapporter T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Internrevision T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

 • Cybersäkerhet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Lars Andersson

 • Dataskyddsförordningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Karin Winberg

 • Finansiell stabilitet 2018:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Christoffer Nordenlöw

 • Ändring i Riksbankens instruktion
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

 • Direktionens remissyttrande – Nordea Bank AB
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Margret Westin

 • Hantering ogiltiga sedlar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya

 • Avtal sedelproduktion
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann Fridell

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-06-13