Riksbanksfullmäktiges möte 18 juni 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 4 maj 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges revisionsfunktion – revisionsplan 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Malm, Hampus Pihl

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson

 • Verksamhets- och budgetuppföljning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

 • Finansiell tillgångsförvaltning T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly

 • Risk- och ISK-rapporter T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Internrevision T1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

 • Cybersäkerhet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Lars Andersson

 • Dataskyddsförordningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Karin Winberg

 • Finansiell stabilitet 2018:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning:Information
  Föredragande: Christoffer Nordenlöw

 • Ändring i Riksbankens instruktion
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

 • Direktionens remissyttrande – Nordea Bank AB
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann-Margret Westin

 • Hantering ogiltiga sedlar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Therése Gaya

 • Avtal sedelproduktion
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ann Fridell

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-13