Riksbanksfullmäktiges möte 21 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Anmälan av riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges riksbank

Handling bifogas
Anmärkning: Anmälan

3. Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige

Anmärkning: Beslut

4. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2018-11-19

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!