Riksbanksfullmäktiges möte 22 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 november 2018

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Ordföranden

4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

5. Granskningsrapport – Mobiltelefoni

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

6. Fullmäktiges möteskalender

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ordföranden

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Direktionens yttrande – Tryggad tillgång till kontanter
  Yttrandet bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriela Guibourg
 • Ekonomipriset
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Professurer i nationalekonomi
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Valutareservsfrågor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2 2018
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Internrevision tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Penningpolitisk rapport oktober 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Finansiell Stabilitet 2018:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

9. Övrigt 

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-11-19