Riksbanksfullmäktiges möte 22 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 november 2018

Protokollet på bordet
Anmärkning: Justering
Föredragande: Ordföranden

4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

5. Granskningsrapport – Mobiltelefoni

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm

6. Fullmäktiges möteskalender

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ordföranden

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Direktionens yttrande – Tryggad tillgång till kontanter
  Yttrandet bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Gabriela Guibourg
 • Ekonomipriset
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Professurer i nationalekonomi
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Valutareservsfrågor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2 2018
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Risk- och ISK-rapporter tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Internrevision tertial 2 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Penningpolitisk rapport oktober 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Finansiell Stabilitet 2018:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

9. Övrigt 

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-11-19