Riksbanksfullmäktiges möte 23 mars 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16 februari 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Dataskyddsförordningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christoffer Nordenlöw

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tommy Persson

 • Sammanfattning och utvärdering av sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson

 • Riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson, Christina Wejshammar

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-03-20