Riksbanksfullmäktiges möte 24 augusti 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 juni 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Riksbankens Jubileumsfond

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson
 • Penningpolitisk rapport juli 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amanda Nordström
 • Riksbankskommitténs delbetänkande SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Monika Johansson
 • Direktionens möteskalender våren 2019
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-08-21