Riksbanksfullmäktiges möte 24 augusti 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 juni 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

5. Riksbankens Jubileumsfond

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson
 • Penningpolitisk rapport juli 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Amanda Nordström
 • Riksbankskommitténs delbetänkande SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Monika Johansson
 • Direktionens möteskalender våren 2019
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-08-21