Riksbanksfullmäktiges möte 28 september 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 augusti 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport september 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

 • Beredningsprocessen av direktionens yttrande om Riksbankskommitténs delbetänkande SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-09-25