Riksbanksfullmäktiges möte 4 maj 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 23 mars 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Riksbankens styrningsmodell

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm, Hampus Pihl

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Redogörelse för penningpolitiken 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf

 • Penningpolitisk rapport april 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-04-30