Riksbanksfullmäktiges möte 4 maj 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 23 mars 2018

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Riksbankens styrningsmodell

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm, Hampus Pihl

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Redogörelse för penningpolitiken 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf

 • Penningpolitisk rapport april 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

 • Riksbanken 350 år
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-04-30