Fullmäktiges möte 1 mars (per capsulam)

§ 1. Val av direktionsledamot

Förelåg ett förslag till val av direktionsledamot, se protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget genom att de fullmäktigeledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e‑postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts till akten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-03-07