Riksbanksfullmäktiges möte 10 april 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 mars 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Direktionens rapporter

  • Utredning om framtidens betalningsmarknad
    Handling bifogas

Anmärkning: Information och diskussion
Föredragande: Gabriela Guibourg, Monika Johansson (Gabriel Söderberg)

5. Övrigt

6. Sammanträdet avslutas
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-21