Riksbanksfullmäktiges möte 15 februari 2019

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 8 februari 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Samuel Ershammar

5. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2018
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson
 • Risk- och ISK-rapporter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Internrevisionens årsrapport 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-02-12