Riksbanksfullmäktiges möte 15 februari 2019

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 8 februari 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Anders Herjevik, Samuel Ershammar

5. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport februari 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2018
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson
 • Risk- och ISK-rapporter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Internrevisionens årsrapport 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-02-12