Riksbanksfullmäktiges möte 16 december 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 november 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Prognos inleverans
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Gardholm
 • Riksbanksutredningen – SOU 2019:46 En ny riksbankslag
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg
 • Finansiell stabilitet 2019:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Hållbar valutareserv
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Strömberg
 • Verksamhetsplan och budget för 2020
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Årsplan RIE
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Dataskyddsplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Hultgren
 • Complianceplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Revisionsplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Policy om penningtvätt
  Policy för korrespondentkonton
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Etiska regler
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Investeringsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Thomas Lundin
 • Riksbankens instruktion
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-12-09