Riksbanksfullmäktiges möte 16 december 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 november 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Prognos inleverans
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Gardholm
 • Riksbanksutredningen – SOU 2019:46 En ny riksbankslag
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson, Eric Frieberg
 • Finansiell stabilitet 2019:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Hållbar valutareserv
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Strömberg
 • Verksamhetsplan och budget för 2020
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Årsplan RIE
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Dataskyddsplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Hultgren
 • Complianceplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Revisionsplan 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Policy om penningtvätt
  Policy för korrespondentkonton
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Etiska regler
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Investeringsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson, Thomas Lundin
 • Riksbankens instruktion
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-12-09