Riksbanksfullmäktiges möte 17 juni 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ruzica Gajic
 • Risk- och ISK-rapport tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Investeringsärenden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • Finansiell stabilitet 2019:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Target Instant Payment Settlements (TIPS)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson
 • E-kronapiloten
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas
 
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-06-11