Riksbanksfullmäktiges möte 17 juni 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj 2019

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2019
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ruzica Gajic
 • Risk- och ISK-rapport tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 1 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Investeringsärenden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • Finansiell stabilitet 2019:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Target Instant Payment Settlements (TIPS)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson
 • E-kronapiloten
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas
 
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-06-11