Riksbanksfullmäktiges möte 23 april 2019 (per capsulam)

§ 1. Samråd med direktionen

Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 10 april 2019 fått information om innehållet i en framställning till riksdagen om statens roll på betalningsmarknaden som direktionen hade för avsikt att skicka till riksdagen, protokollsbilaga A. Direktionen har den 16 april 2019 beslutat om framställningen samt att samråda med fullmäktige i frågan innan fram­ställningen skickas in.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan genom att de fullmäktigeleda­möter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e‑postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts till akten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-05-03