Riksbanksfullmäktiges möte 29 mars 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 februari samt anmälan av protokoll från sammanträdet den 1 mars 2019

Anmärkning: Justering respektive anmälan
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Utredning om framtidens betalningsmarknad
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg, Monica Johansson
 • Statistikfråga
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg, Jyry Hokkanen
 • Redogörelse för penningpolitiken
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Björn Andersson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ingrid Wallin Johansson
 • Valutareservens storlek
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Heidi Elmér
 • Policy för prissättning av särskilt likviditetsstöd
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Ekelund
 • Riksbank 350 – slutrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas
 
 

Uppdaterad 2019-04-15